fredag den 28. december 2012

Shabbat Shalom

"Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud." (2. Mos 20, 8-10a)

I Israel tager jøderne dette bud meget alvorligt. Når sabbatten starter fredag aften (en dag starter ved når den første stjerne viser sig på himlen) lukker alle butikker, busserne kører ikke længere og det er som om alting går i dvale. Det hebraiske ord for lørdag er 'hviledag'. Gud har påbudt mennesker at holde fri fra hverdagens slid og slæb, så krop og sind har tid til at hvile ud.

Det er interessant at opleve hvordan en storby som Jerusalem lukker ned, når man sammenligner med Danmark og vores såkaldte lukkelov, som tillader butikker at have åbent stort set altid.

For jøderne er sabbaten en fest, som skal fejres. Og mange starter festdagen ved et besøg ved Grædemuren, for at bede, synge og feste. I dag var jeg med på en kigger ved Grædemuren. Jeg stod inde på kvindernes side og kunne se over hegnet ind til mændenes side. Lige så stille kom der flere og flere mennesker, og snart var pladsen fyldt med kalotter, hatte og pelshuer. Inde på kvindesiden var der fest og farver. En stor folk unge, kvindelige soldater dannede en rundkreds og startede en fællessang, hvor de stod i en rundkreds og dansede til. Hurtigt kom der flere til, og den dansende gruppe sang den ene sang efter den anden. på mændenes side kunne jeg se flere grupper hoppe, mens mange andre stod og bad.
Jeg er facineret over denne måde at starte hviledagen/helligdagen på. Tænk at mødes med så mange andre med den samme tro og fejre og tilbede sin Gud sammen. Og hvad mere er, de virkede ikke spor generte over at synge højt og vise deres glæde på trods af den store flok turister, som sugede til sig at det spændende syn og den kulturelle oplevelse.

Der tror jeg vi kristne kan lære noget: vi skal ikke være flove over vores tro, men være frimodige til at vise omverdenen den frihed det kristne budskab bringer. Lad os frimodigt fortælle om Jesus, som blev født til jorden og levede som et menneske, for at dø på et kors for vores skyld, så vi kan blive frelst ved Guds rige nåde.
Med det i tanke vil jeg ønske jer alle Shabat Shalom - fred over jeres hviledag!

Her nogle billeder fra Grædemuren


Ingen kommentarer:

Send en kommentar